We’re Good To Go

Safon Diwydiant COVID-19

Mewn partneriaeth â – Sefydliadau Twristiaeth Cenedlaethol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

I gydnabod bod y busnes hwn wedi cadarnhau ei fod wedi dilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant, gan sicrhau bod prosesau ar waith i gynnal glanweithdra a chynorthwyo pellter cymdeithasol/corfforol.

COVID-19 Industry Standard

In Partnership with – The National Tourist Organisations of Great Britain and Northern Ireland.

In recognition that this business has confirmed that they have followed government and industry COVID-19 guidelines, ensuring processes are in place to maintain cleanliness and aid social/physical distancing.